First Conditional

Użycie: Wysokie prawdopodobieństwo

Pierwszego okresu warunkowego używamy, kiedy mówimy o wydarzeniu w przyszłości, które może naprawdę zaistnieć. Prawdopodobieństwo spełnienia się warunku jest bardzo wysokie.

Jeżeli wiesz, że twój młodszy brat źle się teraz czuje i chyba będzie chory, to oznacza, że będzie potrzebował opieki w domu, a tym samym Ty nie pójdziesz do szkoły. Przecież nie zostawisz go samego, bo jest za mały – to pewne (spójrz na ostatnie zdanie w przykładach).

Przykłady

  • If I go to Joanna’s house for dinner, I will take a bottle of wine.

  • If I see Sam at school, I will give him the books.

  • If you don’t eat now, you will get hungry later.

  • Where will you stay if you go to Sydney?

  • I won’t go to school tomorrow if my little brother is sick.

Pages: 1 2