Future Continuous

Budowa

Czas, który często jest pomijany podczas nauki angielskiego, a tak naprawdę często używany, więc warto go znać, jeśli chcemy brzmieć bardziej naturalnie w języku angielskim.

Struktura jest następująca: ‚will’ + ‚be’ + czasownik z końcówką ‚-ing’, a więc mieszanka czasu Future Simple z aspektem ciągłym (‚-ing’).

Tak samo jak w Future Simple, bardzo często czasownik posiłkowy występuje w skróconej formie: ‘ll, która w mowie jest prawie zawsze stosowana zamiast pełnej wersji.

Twierdzenie

Przeczenie

Pytanie

I will be playing.

I will not/won’t be playing.

Will I be playing?

You will be playing.

You will not/won’t be playing.

Will you be playing?

We will be playing.

We will not/won’t be playing.

Will we be playing?

They will be playing.

They will not/won’t be playing.

Will they be playing?

He will be playing.

He will not/won’t be playing.

Will he be playing?

She will be playing.

She will not/won’t be playing.

Will she be playing?

It will be playing.

It will not/won’t be playing.

Will it be playing?