Future Continuous

Użycie: Czynność w trakcie w przyszłości

Czasu Future Continuous używamy najczęściej, gdy mówimy o czynności, która będzie w trakcie trwania w jakimś czasie w przyszłości.

Bardzo często potrzebujemy tej struktury, aby podkreślić, że to będzie dłuższa czynność i że w tym czasie będzie też coś innego (jak dłuższego, to znów Future Continuous a jak krótszego, to np. Future Simple).

Przykłady

  • When she arrives tonight. I will be watching my favourite film on TV.

  • He’ll be studying at the library tonight so he will not see Gemma when she arrives.

  • Tonight at 6 p.m., Mark will be eating his dinner.

  • Will you be driving through Warsaw next Sunday morning?

  • I will be staying at the Lyon hotel if you need me after the lecture.