Future Continuous

Użycie: Oferta pomocy, prośba o pomoc

Future Continuous używany jest, gdy chcemy zaoferować komuś pomoc lub prosimy kogoś o pomoc.

Dzięki tej konstrukcji brzmimy bardzo grzecznie i możemy się dowiedzieć o czyichś planach na przyszłość. Naszą intencją jest poproszenie kogoś o przysługę lub pomoc, ale nie chcemy sprawiać drugiej osobie kłopotu.

Przykłady

  • Will you be passing the post office on your way home?

  • I won’t be using my computer tonight so you can have it.

  • Will you be using your bicycle this evening?

  • She won’t be seeing her this evening, so she won’t tell her.

  • What time will you be meeting them tonight?