Future Perfect Continuous

Budowa

Struktura tego czasu jest trochę skomplikowana, a użycie dość precyzyjne, jednak warto znać ten czas, bo może byś przydatny. Jego formuła to: ‚will’ + ‚have’ + ‚been’ +czasownik z końcówką ‚-ing’.

Twierdzenie

Przeczenie

Pytanie

I will have been playing.

I will not/won’t have been playing.

Will I have been playing?

You will have been playing.

You will not/won’t have been playing.

Will you have been playing?

We will have been playing.

We will not/won’t have been playing.

Will we have been playing?

They will have been playing.

They will not/won’t have been playing.

Will they have been playing?

He will have been playing.

He will not/won’t have been playing.

Will he have been playing?

She will have been playing.

She will not/won’t have been playing.

Will she have been playing?

It will have been playing.

It will not/won’t have been playing.

Will it have been playing?