Future Perfect Continuous

Użycie: Czynność zakończona w przyszłości

Czasu Future Perfect Continuous używamy, gdy chcemy mówić o czynności, która trwa oraz skończy się w określonym punkcie w przyszłości. Jak przy wszystkich czasach ciągłych (Continuous), nacisk kładziemy na trwanie czynności, a nie jej efekty czy rezultaty.

Przykłady

  • Before she arrives, they will have been talking for over an hour. [Rozmowa będzie trwała ponad godzinę, zanim ona przyjedzie.]

  • She’ll have been working at that company for 6 years when it closes in January. [Zwrócenie uwagi na zamknięcie jakiegoś okresu – Będzie pracowała w tej firmie przez 6 lat, jak ją zamkną w styczniu.]

  • How long will you have been studying when you graduate?

  • John will be tired when he gets back because he will have been exercising for over an hour.

  • You will only have been waiting here for a few minutes when the plane arrives.