Future Perfect Simple

Budowa

Czas ten używany jest w bardzo specyficznych sytuacjach, jednak warto go poznać.

Jego formuła jest następująca: ‚will’ + ‚have’ + III forma czasownika, czyli:

Twierdzenie

Przeczenie

Pytanie

I will have played.

I will not/won’t have played.

Will I have played?

You will have played.

You will not/won’t have played.

Will you have played?

We will have played.

We will not/won’t have played.

Will we have played?

They will have played.

They will not/won’t have played.

Will they have played?

He will have played.

He will not/won’t have played.

Will he have played?

She will have played.

She will not/won’t have played.

Will she have played?

It will have played.

It will not/won’t have played.

Will it have played?

*Aby utworzyć III formę czasownika, trzeba najczęściej do czasownika dodać końcówkę ‘-ed’ (play – played). Czasem wymaga to ortograficznych zmian, np. study – studied. Są też kompletnie nieregularne czasowniki, których forma przeszła wygląda inaczej. Znajdziecie je w tabelce z nieregularnymi czasownikami (trzecia kolumna), którą trzeba opanować na pamięć.