Future Perfect Simple

Użycie: Czynność zakończona w przyszłości

Czasu Future Perfect używamy, gdy chcemy mówić o czynności, która skończy się zanim inna czynność* się zacznie lub odnosimy się do innego czasu/punktu w przyszłości.

Często tłumaczymy te zdania na język polski używając formy czasownika dokonanej.

[*ta kolejna czynność, choć również mówi o przyszłości, wyrażana jest w czasie teraźniejszym!]

Przykłady

  • Before she arrives, I will have finished the book.

  • He’ll have left by then. [On już wtedy wyjdzie. – czynność która w przyszłości będzie skończona]

  • By the end of the term, Mark will have found a new place to live.

  • Will you have perfected English by the time you come back from the USA?

  • I will not have finished this project by 4 o’clock.