Future Simple

Budowa

Chyba najprostszy w tworzeniu czas, bo dla wszystkich osób wygląda tak samo: czasownik posiłkowy ‚will’ a po nim główny czasownik w formie podstawowej.

Bardzo często czasownik posiłkowy występuje w skróconej formie: ‚ll, która w mowie stosowana jest prawie zawsze zamiast pełnej wersji.

Twierdzenie

Przeczenie

Pytanie

I will play.

I will not/won’t play.

Will I play?

You will play.

You will not/won’t play.

Will you play?

We will play.

We will not/won’t play.

Will we play?

They will play.

They will not/won’t play.

Will they play?

He will play.

He will not/won’t play.

Will he play?

She will play.

She will not/won’t play.

Will she play?

It will play.

It will not/won’t play.

Will it play?