Future Simple

Użycie: Decyzja

Czasu Future Simple używamy najczęściej, gdy podejmujemy decyzję w tej chwili, w chwili mówienia.

Jest to spontaniczna decyzja, a więc nieprzemyślana i niezaplanowana.

Kiedy jest nam za gorąco, a w autobusie wszystkie okna są zamknięte, to powiemy: Otworzę okno!

Przykłady

  • I left the door open. I will go and shut it.

  • I’ll have an orange juice, please.

  • She forgot to phone Tim but she will do it now.

  • I don’t think Rick will go out tonight, will he?

  • Will you call me tomorrow?