Mixed Conditionals

Użycie: Gdyby teraz, to w przeszłości…

Tej konstrukcji mieszanego okresu warunkowego używamy, kiedy mówimy o rezultatach w przeszłości (Third Conditional) spowodowanych hipotetycznymi warunkami w teraźniejszości (Second Conditional).

Gdyby twoja mama nie bała się wysokości, odwiedziłaby słynną wieżę Eiffla. Ale nie zrobiła tego jak była w Paryżu – to zdarzenie z przeszłości. Warunek, czyli jej lęk wysokości – to teraźniejszość.

Przykłady

  • If I were you, I wouldn’t have invited Mike to our party.

  • If she wasn’t afraid of heights, she would have visited the Eiffel Tower.

  • I would have passed the exam if I was more organized and had time to study.

  • Would they have moved to a different city if they weren’t top managers?

  • If I spoke Spanish, I wouldn’t have got lost in Spain.