Mixed Conditionals

Użycie: Gdyby w przeszłości, to teraz…

Tej konstrukcji mieszanego okresu warunkowego używamy, kiedy mówimy o hipotetycznych warunkach w przeszłości (Third Conditional) oraz ich możliwych rezultatach w teraźniejszości (Second Conditional).

Gdybym sprawdził nawigację jak jechaliśmy do teściowej, to byśmy się teraz nie zgubili. – Powiedział zięć z żalem… ? Widzimy tu, że sytuacja z przeszłości ma wpływ na to, co dzieje się teraz. Nie sprawdził zięć mapy w GPS i zabłądził.

Przykłady

  • You wouldn’t be in so much trouble now if you hadn’t started gambling last month.

  • If I hadn’t bought the car, I would not be broke now.

  • I would be rich if I had won the lottery.

  • Would their life be totally different now if they had been born in Mexico?

  • If I had looked at the GPS, I wouldn’t be lost.