Mixed Conditionals

Budowa – Wariant I

Aby skonstruować zdanie w mieszanym okresie warunkowym (Mixed Conditional), potrzebujemy Past Perfect w zdaniu po „if”, a w drugiej części zdania would + bezokolicznik.

To pierwszy wariant tego okresu warunkowego. Warunek jest z przeszłości, stąd Past Perfect (Third Conditional), natomiast rezultat jest teraz, więc mamy would + bezokolicznik (Second Conditional). Spójrzcie na suchą konstrukcję a potem uważnie na przykłady zdań poniżej, a na pewno zrozumiecie, o co chodzi:

  • If + Past Perfect, would + bezokolicznik

Kilka przykładów:

+She would be at univeristy now, if she had passed the final exam in June. – Ona byłaby na uniwersytecie teraz, jakby zdała ten egzamin w czerwcu. Wiemy, że chodzi o czerwiec, który już był i że ona tego egzaminu nie zdała.

If you hadn’t bought the second car last week, you wouldn’t be broke now. – Jeżeli nie kupiłbyś drugiego auta w zeszłym tygodniu (warunek z przeszłości), to nie byłbyś teraz spłukany.

?Would my life be very different if he had not married Lisa? – Czy moje życie byłoby inne [teraz], gdyby on nie ożenił się z Lisą [wówczas]?