Mixed Conditionals

Budowa – Wariant II

Aby skonstruować zdanie w mieszanym okresie warunkowym (Mixed Conditional) w drugim wariancie, potrzebujemy Past Simple w zdaniu po „if”, a w drugiej części zdania would + bezokolicznik + III forma czasownika/past participle. To drugi i ostatni (na razie) wariant tego okresu warunkowego. Warunek jest tym razem z teraz, stąd Past Simple, bo hipotetyczny (Second Conditional), natomiast rezultat jest przeszły, więc musimy mieć would + bezokolicznik + III formę czasownika (Third Conditional). Spójrzcie na suchą konstrukcję i przykłady zdań poniżej, a być może zobaczycie, o co chodzi:

  • If + Past Simple, would + have + III forma/past participle

Kilka przykładów:

+He would have become a senior manager if he was/were more organised. – On byłby już starszym kierownikiem, gdyby był bardziej zorganizowany. Nie jest zbyt zorganizowany, więc stracił szansę z przeszłości.

If you weren’t afraid of spiders, you wouldn’t have had to sleep with your mother during the holiday. – Jeżeli nie bałbyś się pająków (warunek z teraz), to nie musiałbyś spać z mamą (sytuacja z przeszłości).

?Would you have helped me with the translation of my book if he spoke Spanish? – Pomógłbys mi [wtedy] z tłumaczeniem książki, gdybyś znał Hiszpański [w ogóle]?