Past Continuous

Budowa

To czas, który w budowie podobny jest do Present Continuous, czyli główny czasownik ma końcówkę ‚-ing’, jednak różni się formą czasownika ‚be’ (‚być’), która wyrażona jest w czasie przeszłym – ‚was’/‚were’.

Twierdzenie

Przeczenie

Pytanie

I was playing.

I was not/wasn’t playing.

Was I playing?

You were playing.

You were not/weren’t playing.

Were you playing?

We were playing.

We were not/weren’t playing.

Were we playing?

They were playing.

They were not/weren’t playing.

Were they playing?

He was playing.

He was not/wasn’t playing.

Was he playing?

She was playing.

She was not/wasn’t playing.

Was she playing?

It was playing.

It was not/wasn’t playing.

Was it playing?