Past Continuous

Użycie: Czynności trwające jednocześnie

Past Continuous używany jest, gdy mówimy o dwóch lub więcej czynnościach trwających jednocześnie w przeszłości.

Nic skomplikowanego, bo jeśli dwie (lub więcej) czynności trwały w tym samym czasie w przeszłości, wszystkie wyrażone będą w tym samym czasie gramatycznym.

Przykłady

  • I was studying when my mother was cooking.

  • I was not watching TV while she was having a bath.

  • Were you reading a magazine while I was writing this email?

  • I was not reading a magazine when the telephone was ringing.

  • Weren’t you working when she was exercising?