Past Continuous

Użycie: Czynności w trakcie

Czasu Past Continuous używamy chcąc mówić o rzeczach, które działy się (lub nie) przez jakiś czas w przeszłości.

Jak przy każdym czasie ciągłym (Continuous), stawiamy nacisk na trwanie czynności, jej długość.

Jeżeli chcemy podkreślić fakt, że coś działo się przez jakiś czas albo robiliśmy coś przez dłuższy czas, to użyjemy czasu Past Continuous zamiast Past Simple.

Przykłady

  • Peter was writing a letter last night.

  • We were waiting for my wife to come back from work.

  • Weren’t you reading last night?

  • Was he living in Spain then?

  • Was she sitting or standing?