Past Perfect Continuous

Budowa

Formuła czasu jest następująca: ‚had’ + ‚been’ + czasownik z końcówką ‚-ing’. Często wydaje się być skomplikowana, ale jest do opanowania i przydaje się w pewnych sytuacjach.

Twierdzenie

Przeczenie

Pytanie

I had been playing.

I had not/hadn’t been playing.

Had I been playing?

You had been playing.

You had not/hadn’t been playing.

Had you been playing?

We had been playing.

We had not/hadn’t been playing.

Had we been playing?

They had been playing

They had not/hadn’t been playing.

Had they been playing?

He had been playing.

He had not/hadn’t been playing.

Had he been playing?

She had been playing.

She had not/hadn’t been playing.

Had she been playing?

It had been playing.

It had not/hadn’t been playing.

Had it been playing?