Past Perfect Simple

Użycie: Zaprzeszłość

Czasu Past Perfect używamy dla wyrażenia czynności z przeszłości, PRZED jakimś innym momentem też z przeszłości. W języku polskim mamy resztki czasu zaprzeszłego i nadal możemy go usłyszeć: Powinienem był zadzwonić do niej.

W języku angielskim ta struktura wciąż jest używana i ma się dość dobrze. Warto ją znać, aby brzmieć bardziej naturalnie.

Przykłady

  • We had studied French before we decided to move to France.

  • She had never seen such a beautiful beach before she moved to Kauai.

  • Sarah was exhausted because she had run 25 km.

  • Had Susan ever studied French before she moved to Paris?

  • Mike understood the film because he had read the book.