Past Simple

Użycie: Przeszłe zwyczaje i czynności powtarzające się

Past Simple stosujemy też mówiąc o byłych zwyczajach, nawykach czy rzeczach powtarzających się w przeszłości.

W takiej sytuacji okres trwania tego nawyku czy rzeczy jest definitywnie skończony albo osoba, o której mówimy już nie żyje.

Past Simple niesie komunikat, że to przeszłość, więc czasem nawet nie musimy wspominać, że ta osoba nie żyje lub ten okres się zakończył.

Przykłady

  • My grandmother played the electric guitar.

  • Her dogs did not go out for walks when she was on holiday.

  • Did your sister go to school?

  • Betty changed her job rather regularly.

  • We visited Lublin every summer when we were kids.