Present Continuous

Budowa

Czas ten jest nieskomplikowany w swojej konstrukcji: po podmiocie potrzebujemy czasownika ‚być’ stosownie odmienionego przez osoby w czasie teraźniejszym, a do głównego czasownika dodajemy końcówkę ‚-ing’.

Zarówno przeczenie jak i pytanie będzie proste do budowy, jeśli wiecie jak je budować za pomocą czasownika ‚być’. Czasownik z końcówką ‚-ing’ pozostaje niezmieniony.

Twierdzenie

Przeczenie

Pytanie

I am playing.

I am not playing.

Am I playing?

You are playing.

You are not/aren’t playing.

Are you playing?

We are playing.

We are not/aren’t playing.

Are we playing?

They are playing.

They are not/aren’t playing.

Are they playing?

He is playing.

He is not/isn’t playing.

Is he playing?

She is playing.

She is not/isn’t playing.

Is she playing?

It is playing.

It is not/isn’t playing.

Is it playing?