Present Continuous

Użycie: Teraz

Czasu Present Continuous używamy chcąc mówić o rzeczach, które dzieją się (lub nie) teraz, w chwili mówienia. Te rzeczy zazwyczaj trwają krótko i nie są zakończone, kiedy o nich mówimy.

Możemy użyć słów ‚teraz’ czy ‚w tej chwili’, ale sama konstrukcja niesie już tę informację – słuchacz rozumie, że mówimy o teraz.

Dla przykładu, jeśli powiemy po angielsku „I’m working.” oznacza „Pracuję [teraz]”, w domyśle mamy komunikat, że może nie powinniśmy przeszkadzać. ? Natomiast zdanie „I work from home.” oznacza po prostu, że „Pracuję w domu.” i dom to moje biuro, zawsze.

Przykłady

  • Peter is writing a letter now.

  • We are waiting for my wife to come back from work.

  • Are you not swimming now?

  • Are you eating breakfast?

  • Is he sitting or standing?