Present Continuous

Użycie: Zaplanowane wydarzenia w najbliższej przyszłości

Czasami Present Continuous używany jest, aby mówić o rzeczach, które wydarzą się niebawem. Czasu tego używamy też mówiąc o planach osobistych. Plany te są już określone przez nas i mamy prawie pewność, że dojdą do skutku.

Potrzebujemy wtedy wyrażenia czasowego oznaczającego, kiedy w przyszłości to ma się wydarzyć, aby nikt nie pomyślał, że mówimy o teraz.

Przykłady

  • I am meeting some friends tonight at 8 p.m.

  • I am not going to the party tonight.

  • Is he visiting his daughter next weekend?

  • Isn’t she coming with us to the picnic?

  • What are you doing tomorrow night?