Present Continuous

Użycie: Zmiany / coś nietypowego

Present Continuous, jak każdy czas ciągły (zwany Continuous albo Progressive), oznacza jakiś ruch, zmianę i/lub proces. Chcąc zaznaczyć ten aspekt czynności czy wydarzenia, które dzieją się teraz, ale też niekoniecznie teraz, lecz w okolicach momentu mówienia, używamy Present Continuous.

Również kiedy coś, o czym mówimy, jest tymczasowe, niepospolite lub może dziwne.Nie użyjemy czasu Present Simple, bo chcemy zwrócić uwagę na tymczasowość zachowania lub sytuacji.

Przykłady

  • My English is getting better every day.

  • I practise regularly but I am not getting faster at running.

  • Is the population of Lublin rising?

  • She is being rude and I don’t understand why. [To jej nietypowe zachowanie. Normalnie taka nie jest.]

  • Why are you behaving so weird? [To nietypowe, bo nie zachowujesz się tak zazwyczaj.]