Present Perfect Continuous

Budowa

Czas, który nie jest może zbyt popularny, ale warto go znać. Jego struktura wygląda następująco:

Czasownika posiłkowy ‚have’/‚has’ + ‚been’ + czasownik z końcówką ing’.Dodając ‚not’ do czasownika posiłkowego ‚have’/’has’, zbudujemy przeczenie, a pytanie przez przestawienie czasownika posiłkowego przed podmiot. Reszta konstrukcji pozostaje bez zmian.

Twierdzenie

Przeczenie

Pytanie

I have been playing.

I have not/haven’t been playing.

Have I been playing?

You have been playing.

You have not/haven’t been playing.

Have you been playing?

We have been playing.

We have not/haven’t been playing.

Have we been playing?

They have been playing.

They have not/haven’t been playing.

Have they been playing?

He has been playing.

He has not/hasn’t been playing.

Has he been playing?

She has been playing.

She has not/hasn’t been playing.

Has she been playing?

It has been playing.

It has not/hasn’t been playing.

Has it been playing?