Present Perfect Continuous

Użycie: Powiązanie przeszłości z teraz

Czasu Present Perfect Continuous używamy chcąc mówić o czymś, co rozpoczęło się (lub nie) w przeszłości i nieustannie trwało lub nadal trwa, albo też właśnie się skończyło.

Skupiamy się więc na tym, że czynność trwała jakiś czas i nadal trwa lub właśnie się skończyła. Różnica między tym czasem a czasem Present Perfect Simple jest tylko taka, że tu istotne jest dla nas, że czynność czy wydarzenie trwało jakiś czas – jak zresztą przy każdym czasie Continuous.

Przykłady

  • I have been painting my room. My clothes are covered in paint. [Trochę mi to zajęło, ale to nieistotne, czy już koniec, czy jeszcze trwa.]

  • My hands are very dirty, because I have been repairing my motorbike.

  • There you are! I have been waiting for you all day. [Konstrukcja niesie komunikat, że mówca jest zapewne zniecierpliwony albo pozytywnie zaskoczony, albo podekscytowany.]

  • I have been wondering what to get Tony for his birthday. [Od jakiegoś czasu już się zastanawiałem.]

  • Haven’t you been working in this company since January?