Present Perfect Simple

Budowa

Czas ten składa się z czasownika posiłkowego ‚have’ lub ‚has’ (w trzeciej osobie liczby pojedynczej) oraz tak zwanej III formy czasownika*. To czasownik posiłkowy używany jest do formowania pytań i przeczeń, główny czasownik jest zawsze w formie trzeciej.

Twierdzenie

Przeczenie

Pytanie

I have played.

I have not/haven’t played.

Have I played?

You have played.

You have not/haven’t played.

Have you played?

We have played.

We have not/haven’t played.

Have we played?

They have played

They have not/haven’t played.

Have they played?

He has played.

He has not/hasn’t played.

Has he played?

She has played.

She has not/hasn’t played.

Has she played?

It has played.

It has not/hasn’t played.

Has it played?

*Aby utworzyć III formę czasownika, trzeba do czasownika dodać końcówkę ‚-ed’ (play – played). Czasem wymaga to ortograficznych zmian, np. study – studied. Są też zupełnie nieregularne czasowniki, których formy przeszłe znajdziecie w tabelce z czasownikami nieregularnymi (w trzeciej kolumnie).