Present Perfect Simple

Użycie: Czynność, która niedawno się wydarzyła/zakończyła

Present Perfect można użyć, aby mówić o czymś, co wydarzyło się niedawno albo właśnie się skończyło. Tutaj również (jak w poprzednim użyciu o doświadczeniach), nie podajemy dokładnego czasu tego wydarzenia, bo to nie jest ważne. Możemy użyć słów ‚just’, ‚already’, oznaczających, że to właśnie niedawno lub już się wydarzyło.

Present Perfect niesie jednak ze sobą komunikat, że jest to coś niedawnego, stąd domyślamy się slysząc zdanie „I’ve cut my finger.”, że stało się to niedawno.

Przykłady

  • I have just cooked us dinner.

  • Have you lost your keys again?

  • Somebody has smoked all my cigarettes.

  • Ow! I’ve cut my finger.

  • Mark has bought a good book.