Present Perfect Simple

Użycie: Doświadczenia

Present Perfect używany jest, aby opisać doświadczenia lub ich brak. Istotne jest, że coś się wydarzyło lub nie, ale nie jest ważne, kiedy dokładnie się to wydarzyło.

Tej konstrukcji używamy, gdy mówimy o doświadczeniach życiowych swoich lub innych ludzi (nadal żywych), bo to Present Perfect, czyli nadal czas teraźniejszy – coś może się zmienić.

Brak tu wyrażeń czasowych, bo nie mówimy/piszemy kiedy coś się stało. Możemy jedynie zaznaczyć, ile razy albo że nigdy coś się nie wydarzyło.

Przykłady

  • I have been to France. [Ważne, że byłem, a nie ile razy czy kiedy to było.]

  • She has never been to Italy.

  • Have you met him before? [Kiedykolwiek. Nie jest to ważne, kiedy czy gdzie, ale czy spotkałaś go wcześniej?]

  • We have not seen any films together.

  • I think I have seen this film five times already.