Present Simple

Użycie: Czynności powtarzające się.

Czasu Present Simple używamy mówiąc o czymś powtarzającym się, takim jak zwyczaje, codzienne czynności, zainteresowania. Opisujemy cechy lub stany osób lub przedmiotów. Mówimy jak często coś robimy lub nie.

Używamy wówczas przysłówków częstotliwości (np ‚often’, ‚always’, ‚never’) oraz innych podobnych wyrażeń, takich jak ‚every week’, ‚three times a year’, ‚every July’.

Przykłady

  • I play golf every week.

  • She does not play football very well.

  • The bus leaves every morning at 8 a.m.

  • Do you eat breakfast at home?

  • Does the Sun circle the Earth?