Present Simple

Użycie: Fakty i prawdy ogólne.

Present Simple używany jest do mówienia o faktach, które były, są i będą prawdziwe dla mówcy. Nieistotne jest, czy mówca ma rację, czy nie (np. Lublin jest małym miastem.).

Kiedy mówimy o prawdach ogólnych, czyli o zawsze prawdziwych rzeczach, również użyjemy Present Simple (np. Gepardy nie potrafią ryczeć.)

Tak samo potrzebujemy tego czasu do mówienia o sytuacjach, które są (mniej więcej) stałe (np. Ona pracuje w banku.). Jeśli chcemy mówić o zmianach lub czymś tymczasowym, będziemy używać innego czasu – Present Continuous.

Przykłady

  • Cats like milk.

  • Dogs do not like milk.

  • Do birds like milk?

  • Berlin is in Germany.

  • Lublin is a small city. [Nieważne, czy to prawda, czy nie.]