Present Simple

Użycie: Teraz (Czasowniki bez formy ciągłej „-ing ).

Present Simple, jak już wspominano wcześniej, to czas używany do mówienia o czynnościach, które są stałe i niezmienne. Jeśli natomiast zajrzycie do zakładki z czasem Present Continuous, to tam będzie o tych rzeczach, które dzieją się (lub nie) w momencie mówienia.

Ale są pewne czasowniki, które nie mają formy ciągłej „-ing” lub wyrażają stan (np. feel, have, hear, look, see, …). Wówczas z pomocą przychodzi Present Simple, bo taką formę mogą przyjąć owe czasowniki.

Przykłady

  • She is here now.

  • He needs help right now.

  • Does he look tired?

  • My son wants a drink now.

  • We do not have any money now.