Second Conditional

Budowa

Aby skonstruować zdanie w drugim okresie warunkowym (Second Conditional), potrzebny nam czas Past Simple po zdaniu z „if” a w drugiej części – „would” oraz bezokolicznik.

  • If + Past Simple , would+ bezokolicznik

Ciekawostka: w Second Conditional – czasownik ‚be’ [być] po słowie „if” ma najczęściej formę „were” dla wszystkich osób liczby pojedynczej oraz mnogiej. Jest to częściej spotykane w bardziej formalnych sytuacjach, ale nie zawsze.

Kilka przykładów:

+She‚d buy a Ferrari if she won the lottery. – Ona kupiłaby Ferrari, jakby wygrała na loterii. (Prawdopodobnie tak się nie stanie, moim zdaniem.)

She wouldn’t fail the exam if she ever studied. – Nie oblałaby egzaminu, jakby się uczyła. Ona się nie uczy, więc nie zalicza egzaminów.

?Would you say hello if you met the Queen? – Przywitałbyś się, jakbyś spotkał królową? (Mało to prawdopodobne, że się stanie.)