Third Conditional

Budowa

Aby skonstruować zdanie w trzecim okresie warunkowym (Third Conditional), potrzebujemy Past Perfect w zdaniu po „if”, a w drugiej części zdania would+have+III forma czasownika [past participle]. Nie bójcie się, wydaje się trochę straszne, ale to tylko tak wygląda:

  • If + Past Perfect, would + have + III forma/past participle

Struktura może dawać wrażenie pogmatwanej, ale jeśli opanowaliście czasy i znacie trzecie formy czasowników, to nie będzie tak strasznie. Spójrzcie na zdania poniżej i sami się przekonajcie.

Kilka przykładów:

+She would have passed the exam if she had studied. – Ona by zdała ten egzamin, gdyby się uczyła. Ale wiemy, że tak naprawdę się nie uczyła i dlatego oblała.

If you hadn’t come late, I wouldn’t have marked you absent at the lecture. – Jeśli byś się nie spóźnił, to byś nie miał nieobecności na wykładzie. Kto rano wstaje…

?Would he have been on time for the interview if he had left the house in time? – Dotarłby na czas na rozmowę kwalifikacyjną, gdyby wyszedł z domu o czasie? Spóźnił się, bo wyszedł za późno. Gdyby stało się inaczej, pewnie by zdążył.