Zero Conditional

Użycie: Prawda

Okresu warunkowego „zerowego” używamy, kiedy mówimy, że coś jest prawdą [a czasami właśnie nie]. Ciekawostką jest to, że można tutaj wymieniać „if” na „when„, bo mówimy o zawsze takim samym rezultacie, jeśli jakiś warunek jest spełniony.

Weźmy na przykład sytuację, że zawsze jak idziemy do Joanny w porze obiadowej, to wiemy, że trzeba będzie wziąć coś do jedzenia. Dziewczyna zawsze ma pustą lodówkę, więc jesteśmy dobrymi kumplami – nakarmimy Joannę. To stało się już dla nas oczywiste, bo zawsze tak się dzieje. Ona też to wie.

Przykłady

  • If I go to Joanna’s house, I always take something to eat.

  • If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils.

  • When you don’t eat, you get hungry.

  • Where do you always stay when you travel to Sydney?

  • I don’t go to school when it‚s Christmas.